Övriga tjänster

Vid sidan av stambyte erbjuder vi även följande tjänster:

Yttre renovering

Vid yttre renovering hjälper vi hitta en seriös och prisvärd entreprenör som tar hand om hela klimatskalet på hus och fastigheter: fasader, fönster, balkonger och tak.

Vi har bra samarbeten med arkitekter, stor vana av att hantera bygglov och kan ställa de rätta kraven vid upphandling.

Markarbeten

Vi organiserar flera kvalitativa tjänster inom markarbeten och hjälper er sköta om innergården, dränering och dagvatten. Har ni läckande tätskikt, rostiga järnbalkar eller mögelpåväxt? Vi avgör om det kan bytas ut eller om det bör renoveras.

Våra erfarna samarbetspartners kan även hjälpa dig att spara energi genom att förbättra fukt- och värmeisolering av gårdsbjälklag och källarväggar.

Lokalombyggnad

Även små ytor kan byggas om, förädlas och bidra till bättre ekonomi. Vi kan se om det är möjligt att genomföra konverteringar och hyresgästanpassningar. Exempelvis har vi vid ett flertal tillfällen hjälpt till att konverterat hyreslokaler till bostadsrätter. Vi kan även hitta rätt entreprenör till att anpassa och modernisera kommersiella lokaler.

Fastighetsutveckling

 Vi har ett brett nätverk med arkitekter och sakkunniga inom konstruktion, fönster, el, VVS med mera som kan få ett påbyggnadsprojekt att fungera som det ska. Inom detta område kan vi kombinera utvecklingen med byggnadsvård. Bland annat genom att inreda vindsvåningar och göra påbyggnader. Vi identifierar och löser kritiska frågor som uppstår i samband med arbeten inom fastighetsutveckling.

Stambyte Stockholm

Vi organiserar stambyten och andra arbeten åt BRF:er och privatpersoner