När behövs ett stambyte?

En investering för framtiden

Stambyten är viktiga för att man ska vara säker på att vatten- och avloppssystem i en fastighet fungerar som de ska. Då rören huvudsakligen sitter dolda i väggarna är det svårt att avgöra i vilket skick de är utan en närmare undersökning.

Om man är osäker på hur rörens skick är kan det vara en bra idé att göra en undersökning med kamera för att få en utvärdering. Det ska även påpekas att man inte bör göra ett stambyte för tidigt. Vi har den rätta erfarenheten och kunskapen för att kunna hjälpa er att fatta bästa möjliga beslut.

Många faktorer påverkar

Hur ofta man behöver genomföra ett stambyte beror på ett flertal olika faktorer, varav åldern inte nödvändigtvis är avgörande. Det beror dels på hur originalrören är utformade samt hur fastigheten används. Tjocka järnrör som är många årtionden gamla kan fortfarande vara i fullt godtagbart skick, medan tunnare plaströr från t.ex. 50-70-talet kan behöva ses över tidigare.

Stambyte Stockholm rör

Ett typexempel är miljonprogramsfastigheterna i Stockholmsområdet, som nu i allt större utsträckning behöver ses över. Rör i en fastighet där det har pågått professionell verksamhet, till exempel en frisersalong, brukar också vara mer hårt åtgångna än de i ett privat bostadshus.

Utvärdering

Kontakta oss för att få en utvärdering av läget i din fastighet och för att få veta vad som kan behöva åtgärdas och vilka metoder som kan vara bäst för dig. Om du har möjlighet, försök ta fram dokument som beskriver det senaste stambytet och när det genomfördes, då det hjälper oss att utvärdera behovet.

Vi organiserar ert stambyte!